Exigenţele arhitecţilor şi ale constructorilor referitoare la o fereastră, sunt la fel de diversificate că şi obiectivele construcţiilor asupra cărora efectuează lucrări. Cine doreşte să deţină în prezent ferestre cu tamplarie pvc de înalta tehnologie nu trebuie să lase nici o problema fără răspuns. De aceea,Termopane Daniplast Construct Bucuresti oferă soluţii pentru toate cazurile: de la sisteme pentru ferestre cu tamplarie pvc standard până la sistemul certificat de ferestre cu tamplarie pvc pentru case pasive. Pentru a fi prezenţi pe piaţă naţională, Termopane Bucuresti  a elaborat game de produse adaptate cerinţelor naţionale şi regionale. Asadar am impartit cele 6 marci de Profile PVC in 3 game distincte, in functie de cerere, aceste game impartindu-se la randul lor in mai multe sub- game, in functie de numarul de camere termice, dar inainte de a vedea aceasta clasificare, haideti sa vedem de fapt Ce este PVC-ul:

PVC-ul a fost descoperit în anul 1912 de Fritz Klatte. Principiile de baza pentru producţia industrială a PVC-ului poate fi rezumată în 5 etape, astfel :

  • Producerea clorinei prin electroliza sării;
  • Producerea etilenei prin rafinarea petrolului şi cracarea naftalinei;
  • Din sinteză chimică a acestor două elemente rezultă un monomer , vinilclorul , în formă gazoasă;
  • Din polimerizarea structurii acestui monomer rezultă polivinilclorul , un praf inert.

PVC-ul în formă finală poate fi pulbere sau granule.Pudra PVC în starea să pură (albă) nu este corespunzător pentru extruziune. De la 10 până la 15 produse trebuie să fie adăugate (stabilizatori, lubrifianţi, pigmenţi, modificatori care să-i sporească rezistenţă la şoc, etc.). După această operaţie de amestecare, produsul final, care este sub formă de pudra sau granule, este gata pentru extruziune. Crearea de dispozitive de înalta performanţă, matriţe şi calibratori formează o veriga esenţială în lanţul de extruziune. Matriţa este instalată la ieşirea maşinii de extrudat şi canalizează fluxul de materiale pentru a formă profilul dorit. Calibratorul da profilului configuraţia să finală prin răcire şi formarea prin vacuumarea pereţilor. Aceste matriţe şi calibratori sunt formaţi dintr-un oţel special, care garantează calitatea produsului pe termen lung. Extruderea este metodă prin care pudra sau granulele de PVC se transformă în produsul semifabricat- profilul pvc din care urmează să se execute sistemele de uşi din tamplarie pvc si geam termopan şi ferestre din tamplarie pvc si geam termopan.În afară de proiectarea şi fabricarea dispozitivelor necesare trebuie asigurată şi întreţinerea utilajelor, acestea fiind continuu monitorizate şi optimizate. Această strategie este necesară pentru garantarea calitatăţii profilelor pvc tot timpul.

Deşi procesul pare a fi simplu, toate etapele extruziunii şi utilajele implicate trebuie să lucreze într-o armonie perfectă pentru a da un produs absolut perfect din toate privinţele. Axul extruderului injectează compusul într-un cilindru încălzit care găzduieşte un „şurub”, care se învârte împingând materialul omogen şi plastic către orificiul mătriţei, unde PVC-ul ia formă profilului dorit. În final, profilul extrudat este tăiat la lungimea cerută de procesul următor. Producţia de PVC celular este realizată folosind procesul de coextruziune. Această înseamnă că un singur proces le permite celor două materiale să fie coextrudate sub formă unui ansamblu. Inima profilelor coextrudate constă din PVC celular rigid, neplastificat. Stratul exterior, aplicat inimii prin coextruziune, este alcătuit din PVC rigid neplastificat, extrem de rezistent la şoc. Desigur, că pentru a răspunde tuturor exigenţelor pieţii, a fost necesar ca tamplaria pvc finita să fie produsa într-o gama variată de culori, pe lîngă culoarea albă care este folosit pe scară largă.

Tehnicile de finisare a profilelor pvc extrudate sunt foarte variate,de la companie la companie,dintre acestea distingându-se câteva mai uzuale şi anume:

  • colorarea în masă – care constă în colorarea amestecului de granule şi obţinerea în urmă extrudării a unui profil de diferite culori;
  • aplicarea filmelor acrilice – metodă constă în aplicarea pe suprafaţă profilelor, aclimatizate în prealabil pentru a spori aderenţa filmului şi tratate cu adezivi, a unui film acrilic activat termic şi aplicat cu ajutorul unor role. Profilele pvc tratate astfel dau o notă deosebită tîmplăriei pvc, acoperind o gama foarte diversificată de culori şi nuanţe, cele mai cunoscute şi apreciate fiind cele de stejar, fag şi pin roşu;
  • imprimarea – este o metodă folosită mai rar şi constă în încorporarea în profil a diferitelor modele şi culori după care acestea sînt finisate cu un înveliş rezistent lucios sau mat în funcţie de comandă.

Controlul calităţii.

Bineînţeles că un aspect foarte important al producţiei de profile pvc este şi controlul calităţii, care se face zilnic de personal specializat.Pornind de la materia prima şi pînă la profilul extrudat, totul este riguros verificat, în conformitate cu standardele impuse de institutele de control al calităţii. Producătorii de Profile PVC dispun de laboratoare specializate în care produsele semifabricate sunt testate în cele mai mici amănunte, dimensiune, culoare, stabilitate termică, rezistenţă la şoc, contracţie şi rezistenţă la razele ultraviolete. Rigoarea acestor controale fiind o garanţie a calităţii materialelor produse.

De ce PVC-ul ?

Principalele caracteristici ale PVC-ului îl recomandă ca un material extrem de durabil care oferă importante beneficii atât economice cât şi ecologice, pe care le enumerăm mai jos:

I. Rezistenţă la condiţii climatice

PVC-ul asigură o bună rezistenţă la atacul bazelor, acizilor neoxidanți, sării, alcoolilor, grăsimilor și uleiurilor minerale. Ca rezultat, tamplaria pvc pentru ferestre se comportă excelent sub majoritatea condiţiilor agresive de climă (zonele de coasta sau zonele industriale abundent poluate, de exemplu). În orice caz PVC-ul este sensibil la solvenţii clorinati, benzen, toluen, xilen, acetonă, esteri și la cantități mai mici, la acizi oxidanți (dar, ca o regulă generală, un profil pvc de fereastră nu vine în contact cu astfel de produse). Toate aceste teste au arătat excelenţă rezistenţă la îmbătrînire Această rezistenţă rezultă în bună conservare ale culorilor originale şi ale proprietăţilor fizice.

II. Protecţia la foc

PVC-ul are o bună rezistenţă la foc deoarece conţine clor. Temperatura cerută pentru ca PVC-ul să ia foc este cu mult mai mare de 150°C decât cea cerută pentru lemn. Odată aprinse, majoritatea PVC-urilor folosite în clădiri se sting singure. Ele pot, oricum, continuă să ardă în combinaţie cu alte materiale. Cu toate acestea, căldură răspândită de PVC este mai mică decât cea răspândită de alte materiale plastice şi de lemn. Deci folosirea PVC în loc de lemn reduce riscul incendiului şi de asemenea viteză cu care se poate propagă. Această combiantie a proprietăţilor conduc aplicaţiile din PVC spre cea mai bună categorie a materialelor organice pentru prevenirea incendiilor.

III. Proprietăţi antifungicide

Nu permite dezvoltarea mediilor bacteriologice pe acest tip de material, fiind recomandat în spitale, industria alimentară, etc.

IV. Întreținere ușoară

PVC-ul este extrem de uşor de curăţat, datorită suprafeţelor netezi şi lipsite de porozităţi folosind un detergent uşor dizolvat în apă.

V. Izolare termică

Încălzirea reprezintă 60-70 % a consumului de energie al locuinţei. Pentru a menţine o temperatura mai înaltă în interiorul camerei decât afară, căldură trebuie să fie în permanenţă adăugată că să compeseze pierderile de căldură prin diferite elemente de construcţie. Pierderile de căldură prin ferestre reprezintă 30-40% din totalul pierderii de căldură dintro casă. Căldură pierdută printr-un element de construcţie este direct proporţional cu valoarea U (emisia termică) a elementului. Altfel spus o valoare U mare (exprimată în W/m 2 K) înseamnă o energie mare pierdută iar o valoare U scăzută înseamnă o izolare bună. Ca silemnul , PVC-ul este un foarte bun izolator. În prezent conductivitate termică a PVC-ului este de 0,17 W/mC ° .Pentru comparaţie, coeficientul de conductivitate termică pentru aluminiu este de 210 W/mC ° . Profilele PVC au cea mai scăzută valoare U şi de aceea furnizează cea mai bună izolare. Tinând seama de aceste elemente, noi înţelegem că o fereastră cu geam dublu, folosind tamplarie pvc , are 64% mai puţine pierderi de căldură decât o ferestră identică fabricată folosind profile de aluminiu,un factor decisiv pentru energia anuală consumată. Pe lîngă acestea trebuie să arătăm şi principalele avantaje din punct de vedere al izolării termice, faţă de aluminiu şi anume:

  • Găsim o mare diferenţa de temperatura între suprafeţele interioară şi exterioară a profilului, trăsătură caracteristică a eficienţei materialelor izolatoare. Profilul PVC izolează mai bine decât geamul dublu, deoarece are o conductivitate termică scăzută.
  • Temperatura pe suprafaţă interioară a gemului este mult mai scăzută decât pe suprafaţă interioară a profilului. Această înseamnă că acolo nu va există condens pe profilul PVC .
  • Temperatura pe fetele interioare ale profilelor pvc este aproape aceeaşi cu a atmosferei ambientale. Acest fenomen explică remarcabilul sentiment al confortului furnizat de ferestrele cu tamplarie PVC.

VI. Izolarea fonică

Izolarea fonică , alături de cea termică ,este o problema esenţială pentru sporirea confortului locuinţelor, mai ales că s-a demonstrat,conform celor mai recente descoperiri din domeniul medical, că un nivel ridicat al zgomotului poate genera diverse boli cu caracter patologic. Ferstrele cu tamplarie pvc realizează o reducere a nivelului zgomotului cu pînă la 40 % .

VII. Rezistenţă la şoc

Această proprietate este dată aparent de testele realizate pe profile pvc la temperaturi variate. Aceste teste trebuie să reproducă cât mai exact posibil constrângerile la care sunt supuse profilele pvc în practică.

VIII. Comportarea la căldură

PVC-ul este rezistent la deformaţie sub acţiunea căldurii este de aproximativ 82 0 C (definită prin temperatura punctului de înmuiere Vicat, măsurată la 50 N în ulei de siliciu).

IX. Confortul de locuit

Permeabilitatea la aer este o proprietate a unei ferestre închise de a permite aerului să treacă direct când există o diferenţa de presiune. Testul relevant este reprodus de două ori (o dată înainte şi o dată după testul obturatorului). În ambele cazuri, permeabilitatea la aer este determinată pentru o presiune pozitivă şi una negativă. Această permeabilitate la aer, exprimată în m 3 /ora împărţită prin lungimea deschiderii muchiilor (m 3 /ora pe m a deschiderii muchiilor) este declarată într-o diagramă după presiune, exprimată în Pascali. Trei teste au fost realizate să definească rezistenţă fizică la vânt: testul de deformaţie, testul presiunii pozitive şi negative repetate (pulsaţiile) şi testul de siguranţă .

X. Conservarea mediului

Producţia şi prelucrarea PVC-ului cauzează cu greu vreo stricăciune mediului. Deşi sarea este prezenţa în cantităţi nelimitate pe planetă noastră, petrolul, pe de o parte, este o materie prima comparativ rară. Oricum, producţia de tamplarie pvc cere numai 43% petrol în timp ce majoritatea altor materiale plastice sunt derivate 100% din produse petroliere. În plus, materialele plastice reprezintă numai 4% din consumul de petrol.

XI. O balanţă ecologic favorabilă

Cercetarea ştiinţifică realizată pe plan internaţional a arătat că profilele PVC sunt din punct de vedere ecologic o alegere responsabilă pentru fabricarea ferestrelor şi uşilor. Într-adevăr, durata de viaţă a ferestrelor cu tamplarie pvc este de două ori mai lungă decât a unei ferestre de aluminiu şi de trei ori mai lungă decât a ferestrei din lemn. Costurile energiei pentru fabricarea unei ferestre din aluminiu sunt aproape de trei ori mai mari decât a unei ferestre cu tamplarie pvc. Pentru o fereastră din lemn, costurile energiei sunt cu 5% mai mari decât pentru o fereastra cu tamplarie pvc . Nu numai că PVC-ul reduce costurile energiei dar, în plus, poate fi reciclat 100%.

Balanţă ecologică este suma elementelor pozitive şi negative pentru mediu. Acesta balanţă este considerată a fi favorabilă sau nefavorabilă pe baza consumului de energie şi evitarea poluării. Deci, lemnul pentru a fi folosit pentru ferestre trebuie să fie doborât, transportat, tăiat, cioplit şi încleiat şi apoi, odată ajustat, trebuie să fie tratat şi vopsit cu regularitate că să opreşti putrezirea şi să-i menţii aparenţă estetică. Toate aceste operaţii cer energie sau afectează mediul într-un fel sau altul. Combinaţia tuturor acestor factori confirmă că PVC-ul are o balanţă ecologică favaorabila. Firmele producătoare de profile pvc recuperează regulat surplusul de la diferitele unităţi de extruziune şi resturi de tăiere de la fabricanţii de ferestre cu tamplarie pvc. Acest material imens este reciclat pentru a produce profile pvc care vor fi apoi imprimate sau infoliate cu un strat acrilic Dată fiind rezistenţă lor excelenţă la climă, ele sunt perfect corespunzătoare să fie folosite şi că mobilier în oraşe sau parcuri.

termopanetermopanetermopanetermopanetermopane

termopane
Tamplarie PVC • Termopane Salamander • Termopane Veka • Termopane Aluplast • Termopane Rehau • Termopane Ramplast • Termopane Weiss Profil • Geam Termopan • Glafuri PVC • Glafuri Aluminiu • Jaluzele Verticale • Jaluzele Orizontale • Rolete Textile • Rulouri textile • Rulouri de exterior • Plase insecte tip cadru • Plase insecte pe balamale • Plase insecte tip rulou • Grile de ventilatie • Feronerie Roto • Feronerie Maco • Feronerie GU • Feronerie Reze • Renovari • Finisaje